Nieuwe website

Vanaf 1 juli 2016 heeft de website van Aspasia een make-over gekregen. Dit is gebeurd in samenwerking met een aantal vrienden van AspasiA. Wij hopen u vanaf deze plaats een kijkje te kunnen geven in onze activiteiten.

Aspasia kop aangepast Harrington